Η Πολιτική Απορρήτου μας

(σε ισχύ από 25 Μαίου 2018)

Στην ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε., θέλουμε να δημιουργούμε σχέσεις αμοιβαίου οφέλους και εμπιστοσύνης με όλους τους συνεργάτες και πελάτες μας. Από το 1985, δηλαδή από τη σύσταση της εταιρίας μας, μένουμε συνεπείς στο όραμα και σκοπό της επιχείρησής μας, δηλαδή στην αντιπροσώπευση μιας σειράς από εκλεκτούς παραγωγούς της Ελλάδας και του εξωτερικού που παράγουν προϊόντα υψηλής έκφρασης και αφήνουν το στίγμα τους στον παγκόσμιο οινικό χάρτη.

Για εμάς, έχει μεγάλη αξία η εντιμότητα και η σαφήνεια σε όλες τις φάσεις της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Μέρος αυτής της δέσμευσης, παραμένει ο σεβασμός στην προστασία των δεδομένων που διαχειριζόμαστε, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τους έννομους σκοπούς της εταιρίας μας και την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Στην ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε., απευθυνόμαστε κατεξοχήν σε εταιρίες (π.χ. χονδρεμπορίου), οι οποίες αποτελούν τα κανάλια διάθεσης των προϊόντων μας σε τελικά σημεία, διατηρώντας κοινά συμφωνηθέντα πλαισία συνεργασίας.

Η επικοινωνία της εταιρίας μας με φυσικά πρόσωπα / ιδιώτες συνίσταται σε ένα αποκλειστικό κανάλι που αφορά στοχευμένες υπηρεσίες ενημέρωσης σχετικά με τα νέα της εταιρίας, ειδικές κατηγορίες οίνων και αντίστοιχες προωθητικές ενέργειες για την εμπορική διάθεση αυτών. Η διαδικασία ενημέρωσης λαμβάνει χώρα με την αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας/ενημερωτικών δελτίων (e-newsletters) στο συγκεκριμένο πελατολόγιο παρέχοντας όλες τις σχετικές πληροφορίες (λίστα διαθέσιμων κρασιών, τιμές κλπ) προς τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι έχουν συναινέσει ρητώς στη χρήση των στοιχείων τους για αυτόν τον σκοπό από την ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε. και δύνανται να ζητήσουν τη διαγραφή τους από αυτή τη λίστα οποιαδήποτε στιγμή.

Σημειώνεται ότι σε αυτό το πελατολόγιο περιλαμβάνονται ιδιώτες αλλά και φυσικά πρόσωπα που εργάζονται σε επιχειρήσεις/συνεργάτες της ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε. και επιθυμούν –με την προηγούμενη ρητή συναίνεσή τους- να λαμβάνουν τις ενημερώσεις της εταιρίας στην προσωπική τους ηλεκτρονική διεύθυνση (email).

Η ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε. δεσμεύεται για τη διαχείριση των δεδομένων αυτών με αυστηρά οργανωμένο και ασφαλή τρόπο, ακολουθώντας όλες τις απαιτήσεις του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) που τέθηκε σε ισχύ από 25/5/2018, καθώς και κάθε προηγούμενης σχετικής νομοθεσίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (Ν. 4624/2019, Ν. 2472/1997). Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, ακολουθεί αναλυτικά η «Πολιτική Απορρήτου»της εταιρίας.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ:

 • Διασφαλίζουμε το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων συνεχώς, σε ό,τι κάνουμε, τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο εσωτερικής οργάνωσης και ενημέρωσης /εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε.
 • Διατηρούμε πλήρη διαφάνεια, νομιμότητα και αντικειμενικότητα στον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, διαχειριζόμαστε και επικαιροποιούμε τα δεδομένα αυτά.
 • Χρησιμοποιούμε μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την άρτια ολοκλήρωση του σκοπού.
 • Δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για λόγους ή σκοπούς που δεν έχουμε ήδη γνωστοποιήσει στους πελάτες μας.
 • Δεν διαθέτουμε ούτε προσφέρουμε σε τρίτους – άσχετους με τους σκοπούς της εταιρίας μας – τα δεδομένα. Δεν πωλούμε ποτέ τα δεδομένα.
 • Συνεργαζόμαστε μόνο με έμπιστους εταίρους που ακολουθούν αντίστοιχες πρακτικές με εμάς και συμμορφώνονται στις απαιτήσεις του GDPR και της εν γένει σχετικής νομοθεσίας.
 • Φροντίζουμε οι ενημερώσεις που αποστέλλουμε ηλεκτρονικά (π.χ. ενημερωτικό δελτίο έναρξης διάθεσης en primeur, κυκλοφορίας νέου προϊόντος, συνεργασίες με νεό προμηθευτή) να μπορούν να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον ο πελάτης το επιλέξει.
 • Σεβόμαστε τα δικαιώματά των πελατών μας και προσπαθούμε πάντα να ικανοποιούμε  τα αιτήματά τους στο μέτρο του δυνατού, χωρίς να παραβλέπουμε τις νομικές και λειτουργικές υποχρεώσεις μας, καθώς και τους σκοπούς της εταιρίας μας.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ / ΙΔΙΩΤΩΝ

Με διαφάνεια, αντικειμενικότητα και νομιμότητα μετά από την εκδήλωση σχετικού ενδιαφέροντος εκ μέρους των ιδιωτών / φυσικών προσώπων για προσθήκη των στοιχείων τους στο συγκεκριμένο κανάλι της ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε. και την παροχή συναίνεσης γαι τη χρήση των στοιχείων αυτών από την εταιρία. Αυτό μπορεί να λάβει χώρα μετά από:

 • Σχετική επικοινωνία και αίτημα:
  • Μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, μηνύματος σε social media (Facebook, Instagram κ.α.)
  • Κατά τη διάρκεια κλαδικών ή άλλων εκθέσεων /εκδηλώσεων στις οποίες η ΑΙΟΛΟΣ συμμετέχει ή/και διοργανώνει
  • Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στα γραφεία της ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε. ή/ και επικοινωνίας με το τμήμα πωλήσεων της ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε. για επαγγελματικούς λόγους
 • Εγγραφή στην σχετική ειδική ενότητα που υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΑΙΟΛΟΣ ΑΕ ( https://www.aioloswines.gr/my-account/ ) η οποία δίνει τη δυνατότητα προσθήκης του ενδιαφερόμενου στην υπηρεσία ενημέρωσης της εταιρίας και συνεπάγεται τη συναίνεση εκ μέρους του ενδιαφερόμενου χρήσης και επεξεργασίας των στοιχείων του για τους σκοπούς της υπηρεσίας αυτής. Η δυνατότητα εγγραφής στην υπηρεσία newsletter, παρέχεται μόνο για εγγεγραμμένους εταιρικούς πελάτες (χρήστες) του διαδικτυακού τόπου.

Σημείωση: Σε περίπτωση που ιδιώτης / φυσικό πρόσωπο επιλέξει να επικοινωνήσει με την ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε. μέσω της Φόρμας Επιικοινωνίας στην ιστοσελίδα της εταιρίας, είναι σημαντικό να γνωρίζει ότι κανένα από τα δεδομένα που ζητούνται για τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας (όνομα, email, τηλέφωνο) δεν αποθηκεύεται από τον ιστότοπο, δεν μεταβιβάζεται, δεν υπόκειται σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά στην «ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES» της ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε.

ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ / ΙΔΙΩΤΩΝ

Όσα είναι απολύτως απαραίτητα για να φέρουμε σε πέρας το συμφωνηθέν σκοπό ενημέρωσης για τα νέα της ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε. και για προωθητικές ενέργειας σχετικές με τα προϊόντα της εταιρίας. Ειδικότερα:

 • Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο.
 • Στοιχεία επικοινωνίας όπως διεύθυνση, τηλέφωνο, email.
 • Στοιχεία απαραίτητα για την έκδοση της απόδειξης ή τιμολογίου σε περίπτωση αγοράς.

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ / ΙΔΙΩΤΩΝ

Στην ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε. συλλέγουμε τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση του συμφωνηθέντα σκοπού που αφορά αποκλειστικά σε:

 • Διατήρηση ενός συνεπούς διαύλου ενημέρωσης με το συγκεκριμένο πελατολόγιο σχετικά με
  • νέα της ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε. (π.χ. νέες συνεργασίες με προμηθευτές, συμμετοχή σε εκθέσεις, διοργανώσεις εκδηλώσεων κ.λ.π.)
  • ενέργειες προβολής και προώθησεις προϊόντων της ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε. με σκοπό την εμπορική διάθεση των προϊόντων αυτών
 • Εκπλήρωση και τεκμηρίωση τήρησης των νόμιμων υποχρεώσεων της ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε., όπως η έκδοση αποδείξεων, τιμολογίων, η τήρηση φορολογικών και λοιπών στοιχείων και βιβλίων κ.λ.π.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ

Όλα τα δεδομένα που συλλέγουμε στην ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε. με τους τρόπους και για τους σκοπούς περιγράφτηκαν άνωθεν:

 • Παραμένουν στην ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε., καθώς και τα έμπιστα τρίτα μέρη στα οποία έχουν ανατεθεί συγκεκριμένες υπηρεσίες (π.χ. πρακτορεία, υπηρεσίες courier).
 • Δεν διαβιβάζονται σε άλλες εταιρίες ή οργανισμούς, άσχετους με τους σκοπούς και τις υποχρεώσεις της ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε. είτε εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Προστατεύονται, τόσο με τεχνικές/τεχνολογικές υποδομές όσο και με αυστηρό εσωτερικό κανονισμό, οργανόγραμμα και διάκριση αρμοδιοτήτων στο ανθρώπινο δυναμικό της ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε..
 • Εξασφαλίζονται μέσω της χρήσης πρωτοκόλλου κρυπτογράφισης SSL (πρωτόκολλο εξασφάλισης απορρήτου μεταφοράς δεδομένων)

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων του πελατολογίου φυσικών προσώπων / ιδιωτών της ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε. μπορεί να είναι:

 • Η συγκατάθεση εκ μέρους των φυσικών προσώπων / ιδιωτών προκειμένου να συμπεριλαμβάνονται στους αποδέκτες αυτής της υπηρεσίας ενημέρωσης και να γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων τους για τους σκοπούς της υπηρεσίας αυτής
 • Η εκτέλεση μιας παραγγελίας (σε περίπτωση αγοράς) από την έκδοση των σχετικών παραστατικών έως την ασφαλή παράδοση των προϊόντων στην επιθυμητή από τον πελάτη διεύθυνση.
 • Το θεμιτό έννομο συμφέρον της ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε. με στόχο:
  • Την επιπλέον βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες και των εσωτερικών διαδικασιών εξυπηρέτησης των πελατών της ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε.
  • Την προστασία των έννομων συμφερόντων των πελατών της ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε. και της εταιρίας
  • Την προάσπιση της καλής εικόνας και φήμης της ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε.

ΠΟΤΕ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ / ΙΔΙΩΤΩΝ

Προκειμένου την εκτέλεση μιας παραγγελίας, ενδέχεται να μοιραζόμαστε κάποια από τα δεδομένα για περιστασιακή ή / και συγκεκριμένου τύπου επεξεργασία με:

 • Λοιπούς έμπιστους τρίτους συνεργάτες μας στους οποίους αναθέτουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες courier)
 • Αρμόδιους φορείς προκειμένου τη συμμόρφωσή της ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε. σε νομικές υποχρεώσεις

Η κοινή χρήση των δεδομένων με τρίτους λαμβάνει χώρα όταν έχουμε τη συγκατάθεσή των ιδιωτών πελατών μας προς τούτο ή / και όταν μας το επιτρέπει η σχετική Νομοθεσία.

ΠΩΣ ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΗ

Διατηρώντας ένα καθορισμένο πλαίσιο καλής και εναρμονισμένης με τη Νομοθεσία και το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πρακτικής που περιλαμβάνει:

 • Διεξαγωγή μιας επισκόπησης της ασφάλειας των δεδομένων κάθε τρίτου μέρους, με το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διασφαλίσουμε ότι πληρεί τις νόμιμες απαιτήσεις και τα υψηλά πρότυπα ασφάλειάς μας.
 • Σύμβαση με κάθε εταιρία με την οποία συνεργαζόμαστε, ορίζοντας με σαφήνεια τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης ανά περίπτωση υπηρεσίας και τον τρόπο με τον όποιο αυτά διατηρούνται προστατευμένα και ασφαλή σε όλες τις φάσεις επεξεργασίας τους

Ειδικές λεπτομέρειες σχετικά με τα δεδομένα που έχουμε μοιραστεί είναι στη διάθεσή σας κατόπιν αιτήσεώς σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου aiolosgdpr@aiolowines.gr 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ / ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Για όσο καιρό επιθυμεί ο κάθε ιδιώτης / φυσικό πρόσωπο που έχει συναινέσει στην προσθήκη των στοιχείων του στο συγκεκριμένο πελατολόγιο της ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε., να λαμβάνει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ / ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Στην ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε. σεβόμαστε την ιδιωτικότητα και αναγνωρίζουμε τη σημασία της δυνατότητας ελέγχου των προσωπικών δεδομένων των ιδιωτών πελατών μας από τους ίδιους. Αυτές οι αρχές διέπουν την πρακτική μας και το δίαυλο επικοινωνίας και ενημέρωσης που διατηρούμε μαζί τους.

Βάσει του Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) παρατίθενται συνοπτικά παρακάτω τα δικαιώματα των ιδιωτών πελατών μας:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης

Aπόλυτη διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα των ιδιωτών πελατών μας.

 • Δικαίωμα στην πρόσβαση

Ο κάθε πελάτης μας έχει να δικαίωμα να γνωρίζει τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας για τον ίδιον και πως γίνεται η επεξεργασία τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο aiolosgdpr@aiolowines.gr για να σας ενημερώσουμε για τη διαδικασία σχετικού αιτήματος.

 • Δικαίωμα στη διόρθωση

Ο κάθε πελάτης μας μπορεί να ζητήσει την αλλαγή / επικαιροποίηση των στοιχείων του εφόσον αυτό είναι απαραίτητο.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο aiolosgdpr@aiolowines.gr για να επεξεργαστούμε σχετικό αίτημά σας.

 • Δικαίωμα στη διαγραφή

Ο ιδιώτης πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του από τη σχετική λίστα μας είτε τηλεφωνικώς είτε γραπτώς στο aiolosgdpr@aiolowines.gr . Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης σταματά να λαμβάνει σχετικές ενημερώσεις. Όμως τα στοιχεία παραμένουν στο σύστημά μας στο πλαίσιο της σχετικής καρτέλας πελάτη και των συνδεόμενων με αυτήν παρασταστικών από αγορές.

 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Ο κάθε ιδιώτης πελάτης μπορεί να ζητήσει αντίγραφο των προσωπικών του στοιχείων σε μια δομημένη, συνήθως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από υπολογιστή μορφή. Μπορούμε να παράσχουμε τα προσωπικά δεδομένα απευθείας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο aiolosgdpr@aiolowines.gr για να επεξεργαστούμε σχετικό αίτημά σας. 

 • Δικαίωμα εναντίωσης στην άμεση εμπορική προώθηση

Ο σκοπός της συγκεκριμένης υπηρεσίας που παρέχουμε προς ιδιώτες πελάτες αφορά σε διαφήμιση – εμπορική προώθηση. Ο κάθε πελάτης μας έχει δικαίωμα διαγραφής των στοιχείων του όποια στιγμή το επιλέξει.

(βλέπε επίσης «Δικαίωμα στη διαγραφή»)

 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή

O κάθε πελάτης μας έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων της χώρας του* και να υποβάλλει καταγγελία σχετικά με τις πρακτικές μας αναφορικά στην προστασία δεδομένων και ιδιωτικότητας.

*Η αρμόδια για την υποβολή καταγγελιών αρχή στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και την άσκηση αυτών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τμήμα μας στη διεύθυνση aiolosgdpr@aiolowines.gr ή να ζητήσετε περαιτέρω συμβουλές από την αρμόδια ελεγκτική αρχή της χώρας, δηλαδή την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ενημέρωση πολιτικής

Ενδέχεται να ενημερώνουμε κατά καιρούς την «Πολιτική Απορρήτου» μας, προκειμένου να λάβουμε υπόψη μας οποιαδήποτε νέα επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και να εναρμονιζόμαστε σε τυχόν αλλαγές στη Νομοθεσία ή και στις βέλτιστες πρακτικές σε σχέση με την προστασία των δεδομένων.

Σε τέτοιες περιπτώσεις και για την άρτια ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου ανά πάσα στιγμή, φροντίζουμε να έχουμε την επικαιροποιημένη Πολιτική Απορρήτου αναρτημένη στην ιστοσελίδας μας www.aioloswines.gr .