ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

 

Heggie's

Όλη η παραγωγή του Heggie's βγαίνει από ένα κομμάτι γης μονάχα. Αυτό καθ' αυτό το γεγονός είναι σπάνιο στην Αυστραλία. Αν κάποιος προσθέσει στην εικόνα την έρευνα που γίνεται στο κτήμα για την κατανόηση των διαφορετικών terroir, χωμάτων, μικροκλιμάτων, υποκειμένων, κλπ. τότε τα πράγματα γίνονται πιο σοβαρά. Στο Heggie's Vineyard τίποτε δεν είναι δεδομένο, όλα αμφισβητούνται. Κανείς όμως δεν αμφισβητεί τον χαρακτηρισμό των ντόπιων για το Chardonnay του οίκου ως "το Montrachet της Eden Valley".

Heggie's

Δείτε όλα τα προϊόντα του παραγωγού

Heggies Vineyard
Eden Valley Road

PO Box 10
Angaston, SA 5353
AUSTRALIA

Τηλ: 61 (08) 8561 3200
Fax: 61 (08) 8561 3393
Email: info@heggiesvineyard.com
Web: www.heggiesvineyard.com